Triskins chỉ hoạt động ở 1 Chi nhánh duy nhất

 

04 Cao Bá Nhạ Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1

Hotline 028 62726566

Thời gian hoạt động: 9.00 AM – 9.00 PM tất cả các ngày trong tuần